De C.A.R.A.H. is de vzw van agrarische diensten in de provincie Henegouwen.

De provincie Henegouwen is altijd bezorgd over de landbouw geweest. De snelle evolutie van de agrarische technologie wordt gecombineerd met een diepe herschikking van de plattelandseconomie. Bij de opening van de markten, de overvloed aan voedsel en de leegloop van het platteland, moesten in de afgelopen jaren extra beperkingen worden toegevoegd: respect voor het milieu en het dierenwelzijn, het belang van het administratieve beheer en de veiligheid van de voedselketen. Tegenwoordig kunnen landbouwbedrijven, boeren, bosbeheerders, landbouwers, tuinbouwers … niet worden opgevat zonder een strenger economisch beheer van de exploitatie en zonder permanente toegang tot betrouwbare gegevens over het milieu (klimaat, water, grond), grondstoffen (meststoffen, pesticiden, voedsel, veevoer, …), kwaliteit van de productie, reglementatie. De noodzaak om de uitvoering van een groter aantal midden- en kleinbedrijven op het platteland te bevorderen heeft dan de provincie ertoe geleid haar activiteiten uit te breiden naar de sector van voedselproductie.

Zo worden de provinciale agrarische diensten, namelijk HDT-CREPA (Hainaut Développement Territorial ‐ Centre pour la Recherche, l’Économie et la Promotion Agricole), nauw gebonden met C.A.R.A.H. ASBL, en ze bieden verschillende diensten : opleiding, experimenten, beheer en analyses. De kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd en gepromoteerd door een bekwaam personeel, door aangepaste technieken en door een kwaliteitsbeleid gebaseerd op het verkrijgen van certificaties en accreditaties en een gemeenschappelijk systeem van kwaliteitsmanagement.

Diensten

Laboratoria: verschillende analyses in chemie, microbiologie, bodemkunde, toegepaste biologie en biotechnologie.

Toegepast onderzoek en experimenten in gewassen, bosbouw, biotechnologie, voedingsmiddelentechnologie, leven verlichting… De experimentele en educatieve boerderij: gewassen en vee, huisje op de boerderij, kaasmakerij, praktisch werk voor IPES, HEPH-Condorcet en ULB, bezoek van scholen, evenementen…

De economie-en- informatiedienst: boekhouder, administratieve en fiscale steun voor boerderijen, helpen met subsidies voor agrarische investeringen…

Forêt-Nature- Environnement: Life Elia project

Beroepsopleiding: diverse cursussen georganiseerd in verschillende gebieden die verbonden zijn met de productie en verwerking van landbouwproducten.

Internationale samenwerking: verschillende uitwisselingsprojecten met het buitenland.

De quality-milieudienst: erkenningen, accreditaties, certificeringen.

De onafhankelijke certificatie : certificering van plantaardige en dierlijke primaire productie, in samenwerking met land- en tuinbouwproduceerders.

Onze site is niet beschikbaar in het Nederlands. Echter, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor alle informatie. info@carah.be