Wie zijn wij en wat doen wij?

De CARAH OCI, opgericht in 2005, is de ideale partner om uw landbedrijf te certificeren voor autocontrole en/of lastenboeken.

Om u te kunnen certificeren is de CARAH geaccrediteerd door BELAC (de nationale controle-instantie afkomstig van de FOD Economie) volgens de normen ISO 17065 (088-PROD) (088-INSP)

Op basis van deze accreditaties, de erkenningen van het FAVV en van de autoriteiten, biedt de CARAH de volgende certificeringen aan:

– Sectorgids Primaire Productie G-040, met 3 verschillende modules

    • Module A : Primaire plantaardige productie
    • Module B : Ruwvoederproductie
    • Module C : Primaire dierlijke productie

– Sectorgids aanemers land- en tuinbouwwerken G-033
– VEGAPLAN standaard primaire plantaardige productie en VEGAPLAN standaard loonwerk
– Codiplan+ Rund voor primaire dierlijke productie
– IPM (Integrated Pest management), inbegrepen in het Vegaplan lastenboek, verplichet in Vlaanderen.
– IKM-inspectie voor melkwinning, de certificatie gebeurt door IKM-Vlaanderen

De CARAH wil haar accreditatie zeer binnenkort uitbreiden naar biologische productie.

Wat is certificering ?

Door een certificaat te behalen, kan een landbouwbedrijf aantonen dat het voldoet aan de vereisten van een bepaalde kwaliteitsstandaard. Dit kan gaan over voedselveiligheid, productkwaliteit, milieubewuste productietechnieken, aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden, dierenwelzijn,… Deze eisen zijn gebundeld in een lastenboek of sectorgids.

Het certificaat is geldig voor een periode van 3 jaar voor primaire producties. Certificering is voor het FAVV niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Het stelt elke landbouwer die voor al zijn activiteiten een certificering behaalt in staat om te profiteren van een aanzienlijke vermindering van zijn jaarlijkse bijdrage aan het FAVV en zo minder onverwacht gecontroleerd te worden door de FAVV-inspecteurs.

Hoe ?

U kundt contact nemen met CARAH OCI. Merk echter op dat de audit in het Frans plaatsvindt.

Info – certification

Tarieven

Hier is de certificering tarief. Wij staan ​​tot uw beschikking voor verdere informatie.

Hier is de certificering tarief. Wij staan ​​tot uw beschikking voor verdere informatie.

Verzoek om verbetering of klacht

Met het oog op het voortdurend streven naar tevredenheid van haar klanten en de voortdurende verbetering van haar diensten, houdt CARAH rekening met elk verzoek tot verbetering of elke klacht die kan worden ingediend bij de betrokken dienst of bij de kwaliteitsdienst francois.serneels@hainaut.be of anne_lise.plaitin@hainaut.be. Deze wordt verwerkt volgens onze interne procedure.

Informations

Infos

Directie

Mme Bérengère Delbecq

Contactpersoon en technisch beheerder

Mme Maggy Estievenart

Téléphone

E-mail

Adresse

Rue Paul Pastur, 11
7800 Ath

Andere sites