De aardappelteelt heeft een aanzienlijke economische impact in de drie zones van de regio. Deze productie voedt immers een hele sector van producenten, kwekers, handelaars, fytofarmaceutische bedrijven en verwerkende industrie. Om de duurzaamheid van deze productie te garanderen, zowel in termen van economische competitiviteit als van respect voor het milieu, moet de bescherming van de teelten maximaal geoptimaliseerd worden en dan in het bijzonder de controle over de bladschimmelpathogenen waarvan de economische impact doorweegt op de primaire productie. Het project SYTRANSPOM wil de grensoverschrijdende expertise van vier partners samenbrengen om agronomische adviessystemen te ontwikkelen en/of te verbeteren om de strijd tegen deze pathogenen te ondersteunen.

De verwezenlijking van het project berust op verschillende belangrijke acties waaronder

(1) de creatie van een grensoverschrijdend samenwerkingsplatform om bestaande informatie die gekend is door de partners (bode men klimatologische gegevens, fytotechnie, …) te centraliseren en te verrijken met nieuwe gegevens die afkomstig zijn van experimenten op het terrein, experimentele laboresultaten en gegevens afkomstig van de precisielandbouw, zoals metingen van bladreflectie, fluorimetrie en voorspelbare klimaatgegevens;

(2) de ontwikkeling van nieuwe moleculaire methodes (detectiemethodes en kwantitatieve analyses) om de bladschimmelpathogenen te karakteriseren;

(3) de uitvoering van experimentele testen op het veld om, met de steun van de analyses in moleculaire biologie, te komen tot een vroegtijdige diagnose van de infecties, de opvolging van de ontwikkeling van de ziekten en de verbetering van de beschermingsmethodes;

(4) de ontwikkeling van een compleet beslissingsondersteunend systeem met integratie van de waarschuwingssystemen voor verschillende bladpathogenen.

De uitvoering van dit project impliceert een multidisciplinaire benadering van de problematiek en vereist de medewerking van agronomen op het terrein, specialisten in fytopathologie, in moleculaire biologie en informatici. Het grensoverschrijdende team zal bestaan uit leden van CARAH, ARVALIS, PCA, INAGRO. Ook andere partners worden bij het project betrokken, zoals het station van Boigneville van ARVALIS en de landbouwkamers. Deze laatste zullen de communicatie van de resultaten binnen de landbouwsector vergemakkelijken.

Partners

Meer informatie over het Sytranspom-project

Artikelen over het Tesla Project

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.